එපා එපා !!!!!!!! බලාගෙන

මොනවත් ගැඹුරින් විග්‍රහ කරන්න එපා
මහ දාර්ශනිකයෙක් වෙයි
මොනවත් විග්‍රහ නොකර ඉන්නත් එපා
මතයක් නැති ගං කබරයෙක් වෙයි
රජය විවේචනය කරන්න එපා
NGO, LTTE, දේශද්‍රෝහි වෙයි
රජය විවේචනය නොකර ඉන්නත් එපා
චින්තනයට කඩේ යන ගෙම්බෙක් වෙයි
කැම්පස් කියලා එලිපිට කියන්න එපා
ආයුධ ගත්ත විප්ලව කාරයෙක් කියයි
කැම්පස් කිව්වත් ෆැකල්ටිය කියන්න එපා
ඩිග්‍රිය මහ කෙප්පරයක් වෙයි
බැච් එකට වැඩ නොකර ඉන්න එපා
උඹට අලයා කියයි
හැබැයි වැඩ කරලා වරද්දගන්න එපා
මීටින් එකේදි අස් කරලා දායි
නිසැඳැස් ලියන්න එපා
කවිය විනාස කරා කියයි
නොලිය ඉන්නත් එපා
එහෙමවත් දෙයක් හිත‍න්න බෑ කියයි
කිසිම දේකට විරුද්ධ වෙන්න එපා
මේ ලංකාව කියලා මතක තියා ගනින්
විරුද්ධ නොවී ඉන්නත් එපා
මේ ලංකාව කියලා මතක තියා ගනින්

15 thoughts on “එපා එපා !!!!!!!! බලාගෙන

 1. කිසිම දේකට විරුද්ධ වෙන්න එපා
  මේ ලංකාව කියලා මතක තියා ගනින්
  විරුද්ධ නොවී ඉන්නත් එපා
  මේ ලංකාව කියලා මතක තියා ගනින්

  True

 2. මූනත්තහඩුව දාන්න එපා
  දැම්මොත් මමායනය පුම්බනවා කියයි
  මූනත්තහඩුව අයින් කරන්න එපා
  අයින් කලොත් එන පොටහොඳ නෑ කියයි

  හමුදාවට ස්තුති කරන්න එපා
  තොරන් කාරයා කියයි
  ස්තුති නොකරන්නත් එපා
  අසංවේදී නිහඬතාවය කියයි

  එකමුතු කම ගැන කතා කරන්න එපා
  ඕවයයින් වැඩක් තියෙනවද අහයි
  අලයෙක් වෙන්නත් එපා
  ගෝත්‍රවාදි අන්තයට යනවද අහයි

 3. ප්‍රතිචාර දක්වපු හැමෝටම ස්තුතියි

  @සූ
  තව එකතු වෙන්න තියෙනවා. ඒත ඔය මම දන්න ටික විතරයි. එකතු කරන හැම එකක් ම කලොත් හප්පා… ඕක දිග් වෙයි දන්නේම නැතුව ;)

  @ආගන්තුකයා
  කොහොමද මචන් අමතක කරන්නේ?

  @පහන්
  එළ එළ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *