බෝතලයේ නිදහස!!!


මම නිදි යැයි සිතන පෙම්වතියගෙනුත්
පරිස්සමින් ඇතැයි සිතන අම්මාගෙනුත්
මුරණ්ඩු නපුරෙක්යැයි සිතන ලෝකයාගෙනුත්
වියුක්ත වූ නිදහස පෙන්වූයෙමි

අඩක් හිස් වූ V.S.O.P බෝතලයෙන්.

මචෝ උඹනම් දෙයියෙක්!!!!

One thought on “බෝතලයේ නිදහස!!!

  1. දැන්නේ දැක්කේ මේ කතාව
    රසයිද මචෝ???

    බීලා බලන්න නම් ආසයි ඒත් මන් දන්න විදිහට ඕවා ටිකක් ගනන් අනාගතේ ට්‍රයි එකක් දෙනවා