සාපේක්ෂ විමුක්තිය

“එහෙනම් පොදු මහ ජනතාව සඳහා ඔවුන්ගේ විමුක්තිය අරබයා, ජීවිත පරිත්‍යාග කරන වීර පුරුෂයන්, ස්වාධීනත්වය-ප්‍රඥාව-නිර්වාණය ලබන්නේ කෙසේ ද?”

“ඔවුන්ට විමුක්තියක් නොමැත්තේ මේ නිසයි. ඔවුන්ගේ පරමාර්ථ සාපේක්ෂ වශයෙන් යහපත් නමුත් ඔවුන් මෙහෙයවනු ලබන්නේ අතීත, වර්තමාන හෝ අනාගත බාහිර කාලීන බලවේග විසිනි. එබඳු කාලීන බලවේගයකින් මෙහෙය වන්නා වූ පුරුෂයෝ ස්ත්‍රීහු කවදාවත් සැබෑ විමුක්තිය නොලබති.”

“මා කියන වචන බොරුවක් නම්, මේ වන විට ලෝක ඉතිහාසයේ සිද්ධ වූ දස දහස් ගණන් යුද්ධ වලදී මිය ගියා වූ, පුරුෂයෝද, ස්ත්‍රීහු ද, දරුවෝද, එසේම ප්‍රේමය, ආත්ම ගෞරවය වෙනුවෙන් දිවි පිදුවා වූ තවත් කෙළකෝටියක් මනුෂ්‍යයෝ ද නිර්වාණ ගතව සිටිය යුත්තෝය…”

(62, සාපේක්ෂණී, සයිමන් නවගත්තේගම)

Comments are closed.