හැතිරී

 

“ඇය මිලට ගත් දේ අතර චීස් බටර් චොකලට් විදුලි පංකා ආදිය තිබී ඇති අතර ඒවායේ මුළු වටිනාකම රුපියල් 40000 ක් පමණ වන බවද වාර්තා වුණා.”

ගොසිප්ලංකා

යකෝ

චීස් බටර් චොකලට් කන්නෙ අපි

රස්නෙට ෆෑන් දාන්නෙ අපි

තොපි නෙමෙයි

තොපි බදු ගෙවලා 2500න් කාලා පාඩුවෙ හිටපියව්

අපි රට කොරලා සැප ගන්නෙ. නිකන් නෙමෙයි

හරිය!

 

හොර හැතිරි!

One thought on “හැතිරී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *