ෆර්මිනා එන්න

කොලරාව*

 

ෆ්ලොරන්තීනෝට

කොලරාව!

 

බලං ඉඳල එපා වෙලත්

අවුරුදු ටික ගණන් කලත්

කොලරාවට වයස නැති

ලෙඩේ උඹව මරනු ඇති

 

ෆර්මිනා

එන්න

 

ඔබ එනකන් ඌ හිටියට හිතන්නෙපා ආදරෙටැයි

කොලරාවෙන් මැරෙන්න යන එකා කොහොම හිතන්නටයි

අවුරුදු සතරක්ම වෙනව

ඌ ඇඳටම සින්න වෙලා

එන්න කියල නහිනව

අර වයලීන් එක පුස් කාලා

 

ෆ්ලොරන්තීනෝ,

උඹ

 

කොලරා කාලෙ

කලත් ආලේ

කොලරාවටම කරා නේද

නිදහස නැති

සුවයක් නැති

කොලරාවටම ආලේ නේද?

 

ෆර්මිනාට

ගිය පණිවිඩ සියල්ලටම නැත පිලිතුරු

ෆ්ලොරන්තිනෝ

හිඳියි බලා කොලරාවෙන් මියැදෙන තුරු

 

එන්න කිව්වෙ

ඇයි? උඹටත්

ඒකි නැතුව

ඉන්න බැරිද

 

විශබීජෙත්

සුව බෙහෙතත්

දෙකම ඒකි වුනෙ කරුමෙට

එන්න කිව්වෙ

කොලරාවෙන්

මිදී යන්න හොඳ නරකෙට

 

ෆර්මිනා

ඊලඟ දවසෙවත්

එන්න

 

* Love in the Time of Cholera – Gabriel Garcia Marquez, කොලරා කාලේ ආලේ – පරිවර්තනය ගාමිණී වියන්ගොඩ

 

 

 

2 thoughts on “ෆර්මිනා එන්න

 1. මේ සීතල කාලේ මටත් ගාසියා මාකස් එක්ක ගැවසෙන්න ඉඩ ලැබුනා. (බලෙන් නිවාඩු ලැබිලා. )
  කොලරා කාලේටත් එහා ගියා ආදර මතක එක්ක එයිට වඩා වෙන ඔසුවක් කොහෙන්ද ?

  කවියට වඩා එහා ගිය යමක් ලයින් අස්සේ තියෙනවා වගේ……

 2. යලිදු එන්න
  හද තවන්න
  ආදර හිත සනසවන්න..,
  නොම පිපෙන්න
  මලින වෙන්න
  හද බර කල
  පෙම පුදන්න..,
  නොම සිතන්න
  යලිඳු එන්න
  සීතල පෙම
  මත පිපෙන්න..!