මතක තියාගන්න ගාථාවක් | Restoring GRUB2

Ubuntu 9.1 (මගේ මතකයෙ හැටියට) ඉඳන් අපිට ලැබුන bootloader එක GRUB2. GRUB1වලට වඩා ටිකක් වෙනස් වුන නිසා GRUB එක විනාස කරගත්ත වෙලාවක restore කර ගැනිල්ලත් ටිකක් වෙනස්. පහල තියෙන්නේ restore කර ගන්න ක්‍රමය.

*GRUB විනාසයි කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට Internet යන්නත් ක්‍රමයක් නැති වෙන නිසා මේක කොහෙ හරි ලියාගෙන අලවගත්තත් කමක් නැහැ :)

Ubuntu LiveCD එකක් භාවිතා කරල ටර්මිනලයක් විවෘත කරගෙන පහත විධාන ලබා දෙන්න.

Live CD -> Try Ubuntu -> Applications -> Terminal

[sourcecode language=”bash”]sudo bash

fdisk -l
[/sourcecode]

මේ විධානයෙන් ලැබෙන ලැයිස්තුවේ ලිනක්ස් පාටිෂන් කිහිපය හඳුනා ගන්න. මම පුරුද්දක් හැටියට /boot වෙනම 200MB පාටිෂන් එකක mount කරන නිසා Swap පාටිෂන් එකට අමතරව ලිනක්ස් පාටිෂන් දෙකක් තියෙනවා. මීළඟට මේ පාටිෂන් දෙක mount කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්ම /boot, /dev, /proc, /sys, /etc ඩිරෙක්ටරි වලට ඇතුලු වෙන්න පුලුවන් විදියට පාටිෂන් mount කර ගන්න. මගේ විදියටනම් මම /boot mount කරන පාටිෂන් එකයි / (root) mount කරන පාටිෂන් එකයි /mnt ඩිරෙක්ටරියට mount කර ගන්නවා.

[sourcecode language=”bash”]mount /dev/sda11 /mnt #mount root partition

mount /dev/sda10 /mnt/boot #mount boot partition

mount –bind /dev /mnt/dev #bind block devices and special files

mount –bind /proc /mnt/proc

mount –bind /sys /mnt/sys

chroot /mnt #chroot to the new mounted environment

grub-install /dev/sda #install GRUB

update-grub #optional, if GRUB was changed after the installation

exit #exit chroot

reboot #reboot the machine

[/sourcecode]

Reboot එකෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන්ම LiveCD එක ඉවත් කරන්න.

5 thoughts on “මතක තියාගන්න ගාථාවක් | Restoring GRUB2

  1. අපිටත් දැනගන්න දාපු එකෙ හොඳයි. මම අද කැම්පස් එකේ ලැබ් එකෙට open suse දැම්මා .ඒකෙත් මේ විදිහටම grub 2 අවුල් වෙලාවට ගොඩදාගන්න පුළුවන්ද ?

    • ඔව්… GRUB2 නම් මේවා කිසි අවුලක් නැතුව වැඩ. LiveCD එක උබුන්ටුම වෙන්න ඕනෙ නෑ.. ඕනෙම විදියකට ටර්මිනල් එකක් ගන්න පුලුවන්නම් ගොඩ :)

  2. අහ් එළ එළ අපිට වටින පෝස්ට් එකක්………. තැන්කූ වේවාzzzzz :D