ඔත්තුවක් – IFO ++

Ideas Free & Open

අදින් හරියටම දින පහකට පස්සේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතන භූමියේ ඊට පෙර නොසිදුවුන සිදුවීමක් ආරම්භ වෙන්නයි සැලැස්ම. පරිගණක විද්‍යා හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණීක ප්‍රදර්ශනයක් අපේ  කණිෂ්ඨයින්ගේ දාඩිය මහන්සියෙන් විවෘත වෙන්න වැඩ කටයුතු දැන් කෙරීගෙන යනවා. මෙය නමින් IFO++. නිදහස් හා විවෘත අදහස්!

පාසැල් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා වල ඉඳලා අලුත්ම පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති, පරිගණක ක්‍රීඩා,  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයේ සිසුන්ගේ විශේෂ ව්‍යාපෘති, තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ දේශන මාලා, තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන් ඇතුලු අංග ගණනාවක් මීට ඇතුලත් වීමට යන බවයි ආරංචිය.

ඔබ පාසැල් සිසුවෙක් නම් දැනටම ඔබේ පාසැලට ආරාධනා පත්‍රයක් ඇවිත් ඇති. උසස් පෙල හා සාමාන්‍ය පෙල තොරතුරු තාක්ෂණ විශය නිර්දේශය ආවරණය කරන්න පුලුවන් ආකාරයට දේශන මාලාවක් අපි ඔබ වෙනුවෙන්ම සූදානම් කරලා තියෙනවා.

අනෙක් අතට ඔබ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයට කැමැත්තක් දක්වන, ඒ අංශයේ රැකියාවේ නිරත වෙන, එහි අලුත්ම ප්‍රවණතා දැන ගැන්න කැමැත්තක් ඇති අයෙක් නම් IFO++ තුල අඩංගු වීමට යන බොහෝමයක් කාරණා ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. නොයෙකුත් පරිගණක විද්‍යා විශයන් පිලිබඳ දේශන කිහිපයක් සැලසුම් කරලා තිබෙන අතරම දියුණු පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති කිහිපයක්ම ඔබට මෙහිදී දැක බලා ගන්න පුලුවන් වෙයි.

එහෙනම් එන්න 28 වෙනිදා සිට 30 වෙනිදා කාලය තුල කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය භූමියට. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනයට වසර 25ක් සැපිරීමත් එදාට සැමරීමට නියමිතයි. වසර 25ක් තිස්සේ මෙරටේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ ප්‍රගතියට විශාල මෙහෙයක් කරපු මූලිකම ආයතනයේ දක්ෂතාවයන් එදාට දැක බලා ගන්න පුලුවන්.

IFO++ වෙබ් අඩවිය – http://ifo.ucsc.lk/

පාසැල් සිසුන් සඳහා නියමිත දේශන මාලාව  – http://ifo.ucsc.lk/ict_seminar.php

පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති – http://www.ucsc.lk/rs/

Facebook පිටුව  – http://www.facebook.com/pages/Ideas-Free-and-Open/145280818828209

Twitter ගිණුම – http://twitter.com/#!/ucscifo

YouTube ගිණුම – http://www.youtube.com/user/ucscifo?feature=mhum (පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති කිහිපයක වීඩියෝ මෙහිදී දැක බලා ගන්න පුලුවන්)

විනෝදාත්මක අංග  – http://ifo.ucsc.lk/entertainment.php