ලේ – හිරු කිරණ – හෑන් සුයින් [පරිවර්තනය අනුල ද සිල්වා]

“… පොන්ඩ් තම මව ගැන බොහෝ දෙනා සමඟ පුන පුනා පවසන්නට විය.

‘අම්මා පිරිසිදු වාට්ටුවක ලස්සනට ඉන්නවා. විදේශිකයෝ අම්මට ලේ දීලා තියෙනවා.’

‘අයියෝ පිට රට්ටුන්ගේ ලේ? එතකොට ඒකි කොහොමද තව දුරටත් අපේ එකියක් වෙන්නේ?’

අත්තම්මා බෙරිහන් දුන්නාය. එසේ කෑ ගැසුවද ඈ තම දරුවන් හිඟමනේ යැවූ එකියකි.

‘නෑ අත්තම්මේ ජෙන් දොස්තර මහත්තය කිව්ව අපි හැමෝගෙම ලේ එකයි කියල. පිටරට අයගෙයි අපේ අයගෙයි ලේ වල වෙනසක් නැතිලු. ඒ මහත්තයත් අම්මට ලේ දීලා තියෙනවා.’

පොන්ඩ් පැවසීය.

‘එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ගඟ පහල මිනිස්සුන්ගෙයි අපෙයි ලේත් වෙනස්’

පොන්ඩ් ගේ සිතට බියක් දැනිණ.

මේ ලේ හුවමාරුව නිසා අම්මා වෙනස් ගැහැණියක් වෙයි ද? …”

හිරු කිරණ

හෑන් සුයින්ගේ Till Morning Comes හි පරිවර්තනය

පරිවර්තක – අනුල ද සිල්වා

One thought on “ලේ – හිරු කිරණ – හෑන් සුයින් [පරිවර්තනය අනුල ද සිල්වා]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *