ja型联轴器

 1、ja型凸联轴器主要尺寸
ja型凸联轴器主要尺寸
2、ja型凹直孔联轴器主要尺寸
ja型凹直孔联轴器主要尺寸
3、ja型凹锥孔联轴器主要尺寸(锥主1:20)
ja型凹锥孔联轴器主要尺寸(锥主1:20)
 

 

【】

(责任编辑:小奥)
发表于:2011-03-30 10:41 来源:未知 点击:次